Ziekte & Ongeval

 • Ziekte en ongeval

  Zieke kindjes kunnen alleen worden toegelaten wanneer er geen gevaar bestaat voor anderen.
  U hebt recht op 10 snipperdagen vakantie/ziekte per jaar en vanaf de 11de dag wordt er een hele dag aangerekend bij vakantie en een halve bij ziekte.
   
  Vanaf temp. 38,3°C hebben kindjes koorts en mogen ze niet naar de crèche komen. Wanneer uw kindje koorts krijgt bij ons, zullen we jullie contacteren en vragen we om uw kindje te komen ophalen. Er wordt naargelang de tijd in de crèche geweest, een hele, halve of naschoolse dag aangerekend. Bij ziekte gelieve voor 8u te verwittigen aub.
   
  Ook diaree en overgeven zijn heel besmettelijk en dus absoluut niet de bedoeling om door te geven aan andere kindjes. 
   
  Als uw kindje ziek wordt tijdens de opvang of een ongeval krijgt, mag de onthaalmoeder hem/haar laten ophalen door aangestelde derde of een huisarts raadplegen op kosten van de ouders, na hen op de hoogt te hebben gebracht. Indien de ouders niet bereikbaar zijn, heeft de onthaalmoeder het recht zelf te doen wat zij nodig acht. 
   
  De kosten voor medische zorgen vallen ten laste van de ouders. 
   
  De kosten voor medische zorgen bij een ongeval dat zich voordoet in de crèche, vallen ten laste van de verzekering. 
   
  Dringende geneesmiddelen zullen, indien mogelijk, reeds gehaald worden. Breng daarom enkele klevertjes van mutualiteit mee. 
   
  We dienen alleen medicatie toe op doktersvoorschrift.