Verbreking contract

  • Verbreking contract

    De vooropzeg voor stopzetting van het contract bedraagt 6 maanden.
    Bij gevallen van overmacht dient er contact te worden opgenomen met de verantwoordelijke en kan samen gezocht worden naar een aangepaste regeling. Indien er geen akkoord kan worden gevormd, zal de waarborg niet worden teruggestort. 
     
    Wanneer het contract door de ouders wordt stopgezet zonder geldige reden (doktersattest), zal wekelijks 1 dag worden aangerekend, tot einddatum van de voorziene inschrijving.