Verzekering

 • Verzekering

  Er is een burgerlijke aansprakelijkheid en een lichamelijke ongevallenverzekering afgesloten voor elk kindje.
  Ook op het gebied van brandveiligheid is de crèche volledig in orde. 
   
  De ouders van het kind kunnen steeds klacht indienen bij de klachtendienst van Kind en Gezin:
  Hallepoortlaan 27
  1060 Brussel
  Tel: 02/535.14.14
  klachtendienst@kindengezin.be